14.2.2016

Incasarea datoriilor / colectare creante din afaceri de transport rutier in Germania


Partenerul din Germania nu plateşte transporturile efectuate de firma dvs. ?
În ultima vreme, tot mai multe firme de transport rutier din Germania işi caută parteneri în România, carora le dau comenzile mai departe. Dar nu işi achita datoria faţă de firmele de transport româneşti. În multe cazuri firmele germane operează sistematic. De la început nu au intentia să-şi achite facturile. Asta inseamna ca inadins ei cauta firme româneşti, î speranta, ca acestia nu vor fi în stare sa deschida un proces în Germania, pentru facturi neplătite referind drept de transport in Germania.
Avocati
 
 
 
Domenii de activitate:
 
 
 
 
- Cabinet de avocatură Hahn şi parteneri în Germania -

 
Colectarea creanţelor pentru servicii de transport în Germania
 
Expeditorul german sau comisionarul pentru transporturi de marfa în Germania nu işi achită facturile ?
Firma din Germania care va plasat comanda nu achită transporturile efectuate de firma dumneavoastră ?
În ultima vreme tot mai mulţi expeditori sau comisionari din Germania solicită firme de transport din România neplătind facturile pentru transporturile efectuate de acestea. În multe cazuri firmele solicitante din Germania operează în mod sistematic. Acestea nu au intenţia de la bun început să-şi achite facturile. Asta înseamnă că se plasează comenzi în mod intenţionat unor firme de transport din România în speranţa că acestea nu vor fi în stare să intenteze un proces în Germania pentru neachitarea facturilor.
Bine de ştiut:
Pentru a evita orice problemă în relaţie cu expeditori sau comisionari din Germania de la bun început este indicat să ţineţi cont de următoarele aspecte:
 • Transport în Germania neplătit: Dacă primiţi o comandă de la o firmă din Germania cu care nu aţi mai încheiat nicio tranzacţie este indicat să verificaţi bonitatea acesteia înainte de a iniţia tranzacţia. În Germania există multe firme care îşi înşeală în mod sistematic clienţii. De aceea pot fi obţinute informaţii despre acestea la anumite instituţii cum ar fi SCHUFA, Bürgel, Creditreform sau altele. Numai dacă primiţi informaţii pozitive despre bonitatea firmei care vă plasează comanda, iniţiaţi tranzacţia cu aceasta.
 • Comanda scrisa: Fiecare comandă trebuie trimisă în scris. Asta înseamnă prin telefax sau scrisoare poştală. Comenzile trimise prin email pot fi acceptate numai dacă cunoaşteţi foarte bine firma de transport din Germania. Emailurile se pot falsifica foarte uşor, de aceea nu sunt admise în cazul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe germane.
 • Aveţi grijă ca scrisorile de trăsură respectiv documentele CMR să fie completate în totalitate şi ca destinatorul mărfii să semneze de primire întotdeauna precizând data. O scrisoare de trăsură care nu este completată şi semnată în mod regulamentar înseamnă că transportul a fost efectuat neregulamentar şi, prin urmare, dumneavoastră nu puteţi formula pretenţii ce decurg din efectuarea transportului.
 • Factura fiscală neplatită: Pentru fiecare comandă de transport efectuată trebuie să întocmiţi o factură fiscală care să conţină numărul facturii şi codul unic de înregistrare al firmei dumneavoastră. De asemenea factura trebuie să conţină un termen de plată. Deci ori „plata imediată“ sau trebuie specificată data până la care trebuie efectuată plata facturii. Factura trebuie să o trimiteţi clientului, deci firmei solicitante, prin poşta. Facturile trimise prin email nu sunt de regulă recunoscute în Germania. Făceţi-vă notiţe când şi în ce mod aţi trimis factura clientului.
 • Dacă clientul nu va achita factura trebuie să trimiteţi o somaţie de plată cel târziu după 10 zile de la data scadentă a plăţii, şi anume prin telefax sau prin poştă. În somaţia de plată trebuie să cereţi debitorului să efectueze plata imediat fără să mai fixaţi un alt termen limită pentru efectuarea plăţii.
  Păstraţi o copie a somaţiei de plată în actele dumneavoastră.
 • Clientul nu plăteşte totuşi: Dacă clientul nu plăteşte nici după ce i-aţi trimis somaţia de plată trebuie să luaţi imediat măsuri şi să apelaţi la serviciile unui avocat pentru recuperarea creanţelor. În Germania pretenţiile privind plata unui transport de marfă pot să se prescrie deja după 12 luni.
Noi vă ajutăm în aceste cazuri, dar şi în alte situaţii legate de neplata facturilor în Germania.
Pentru a prelucra cazul dumneavoastră avem nevoie de următoarele documente:
 • Copiile comenzilor de transport
 • Copiile semnate de destinatar ale scrisorilor de trăsură sau avizelor de livrare
 • Copiile facturilor dumneavoastră
 • Copiile somaţiilor dumneavoastră
Ce mai putem face pentru dumneavoastră:
 • Putem să obţinem informaţii de la instituţiile germane cu privire la bonitatea clientului dumneavoastră. Costurile sunt de 100,00 €. Prin aceasta reduceţi riscul de a deveni victima unei fraude.
 • Vă procurăm în Germania traduceri legalizate în limba germană ale documentelor dumneavoastră din România, cum ar fi documente vamale, declaraţii de orice fel, aprobări de import, aprobări de export ş.a.m.d. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că traducerile efectuate în România (traducerile in limba germana) nu sunt de regulă recunoscute şi acceptate de autorităţile germane.
 • Iar dacă clientul dumneavoastră nu vrea să plătească deloc, îl putem da în judecată la orice instanţă din Germania. Noi vă putem reprezenta la toate instanţele din Germania.
 
E-Mail:  post@raehup.de

 
Rechtsanwälte   -   Lawyers   -   Avocati post@raehup.de Avocats   -   Aдвокаты   -   Advokata