Birou de avocatură în Germania - consultaţia juridică - incaso - colectarea creanţelor

Avocati in Germania

Codul civil german, cuprinde dispoziţii cu privire la regimul persoanelor juridice cu scop lucrativ şi fără scop lucrativ. Potrivit acestei legei, regulamentul persoanelor juridice (avocat roman in Germania) cu scop lucrativ urma să fie cel reglementat de dreprul comercial. Urmând codului civil, persoanele se înfiinţau prin decret emis de domul ţării. În privinţa familiei, Codul civil german a adoptat principiul reformei dreptului anterior, excluzând normele dreptului canonic din regimul juridic legal: căsătorie devine astfel un act pur civil, fiind deplin valabilă dacă a fost celebrată în faţa ofiţerului de stare civilă, fără a mai fi necesară cuvântarea bisericii oficiale în stat. Avocaţi în Germania: Hamburg, Kiel, Neumünster, Lübeck, Itzehoe, Stade, Hannover, Lüneburg, Bremen, Schwerin, Rostock. Codul de procedură civilă prevede în cadrul sistemului căilor de atac: apelul, opoziţia, recursul şi contestaţia, incaso şi colectarea creanţelor in Germania, recuperare creante. Instantă sesizată prin apel, judeca din nou procesul iar cea investită cu judecarea recursului şi contestaţiei, verifica dacă legea a fost corect aplicată. Cu alte cuvinte, regimul instuit prin codul de procedură pentru exerciţiul căilor de atac avea ca obiectiv major asigurarea legalităţii în procesul civil german, cerintă fundamentală a justiţiei moderne instaurate odată cu întemeierea statului unitar national de fiecare birou de avocatură în Germania. În cartea a doua consacrată regimului proprietăţii, dreptul german, menţine regula tradiţionala a clasificării bunirilor în bunuri mobile şi buniri imobile. Proprietatea, ca drept fundamental ocrotit de legislaţia civilă modernă, este definită ca fiind dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut însa în limitele prevăzute de lege. Alături de acesta, codul reglementează şi celealte drepturi reale: uzufructul, servituţile etc.

Consultaţia juridică

Diferitele moduri prin care se dobândeste şi se transmite proprietatea face obiectul dispoziţiilor prevazute din avocat român în Hamburg. Potrivit acestor dispoziţii legale, proprietatea bunurilor de dobândeşte şi se transmite prin succesiune, prin legate, prin convenţie şi prin tradiţiune. Modurile enunţate în acest sens cuprinde reglementări amănunţite în cuprinsul carţii a treia a codului. Codul civil german din anul 1885 acordă o atenţie deosebită reglementării materiei obligaţiilor şi contractelor. Corespunzător exigenţelor legislative moderne, codul civil german instituie principul potrivit caruia: răspundarea civilă este fie contractuală, fie delictuală. Unul din principiile moderne care şi-a găsit consacrarea este cel a dreptului de trafic: Menţionând unele reglementări tradiţionale din legea, codul civil admite în mod excepţional răspunderea pentru fapta altuia şi anume: în cazul părinţilor pentru prejudiciul cauzat de copii minori, şi în cazul unui accident de circulatie etc.

Hahn şi parteneri - avocaţii în Germania din 1960

Hamburg
Bine aţi venit !

Avocaţi în Hamburg

În Germania, avocatul este o persoana licenţiată în toţi ştiinte juridice care, ulterior, nu este admisă în profesie, pe baza unui examen se organizează de baroul în care este intenţionat să profeseze. După admiterea avocatului în Hamburg în profesie, fiecare avocat poartă titlul german profesional de avocat stagiar, urmând a fi înscris pe un tablou avocaţilor germani. La înscrierea în barou, avocaţi depun un jurământ într-un cadru solemn. După efectuarea stagiului obligatoriu de doi ani, avocat în Germania trebuie să susţină examenul de definitivat organizat de barou, în urma căruia avocaţii sunt înscrişi pe "Anwaltskammer" definitivi.
Avocaţi în Kiel
În principal, activităţile avocatului în Hamburg se realizează prin consultaţii ("Rechtsberatung") cu un caracter juridic iar prin asistenţă ("Vertretung") sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti ("Amtsgericht", "Landgericht") sau a altor organe de jurisdicţie. In exercitarea profesiei, avocat roman în Germania este independent şi nu se supune niciodată legii, statutului profesiei sau codului deontologic. El promovează şi apără libertăţile, drepturile şi interesele legitime ale clientului. Germania: avocaţi în Luebeck
Deşi avocat are o formare juridică generală, complexitate tot mai mare a aspectelor de drept german, generată de evoluţia societăţii, astazi a impus specializarea acestora pe diferite ramuri de drept german (drept munci, drept comercial, colectare creanţe în Germania, drept civil, drept circulaţia, transport neplatit in Germania etc.) sau pe alte categorii de activităţi.
Rechtsanwälte   -   Lawyers   -   Avocati post@raehup.de Avocats   -   Aдвокаты   -   Advokata