Bani din debitor

Colectarea creanţelor  -  Incaso

Debitorul dumneavoastră nu îşi plăteşte datoria?
Dumneavoastră îi trimiteţi o singură somaţie scrisă – de restul demersurilor ne ocupăm noi.
Debitorului îi vom solicita achitarea datoriei în scris şi verbal. Pe această cale înregistrăm deja o rată mare de succes, deoarece debitorul obişnuit nu îndrăzneşte să ignore pur şi simplu scrisorile de la avocat şi discuţiile personale cu un avocat.
În cazul în care debitorul nu îşi achită totuşi datoria, (debitorul în Germania nu îşi achită datoria) atunci intentăm o procedură în instanţă pentru ca dreptul dumneavoastră de recuperare a creanţei să fie stabilit prin sentinţă judecătorească. În continuare pornim procedura de executare silită a debitorului şi o aducem la finalizare în numele dumneavoastră.
Activitatea noastră nu presupune pentru dumneavoastră taxe şi cheltuieli, altele decât cele pe care le sunt datorate de la debitor. În special pentru activitatea noastră nu solicităm comision de performanţă cum ar fi cazul unei societăţi de recuperare de creanţe care vă va reţine de regulă între 5% până la 50% din valoarea creanţei. Colectarea creanţelor: Colectarea creanţelor dumneavoastră prin intermediul nostru şi prin avocati in Germania este astfel economică şi efectivă.
Dat fiind că procesul de colectare a creanţelor în cazul nostru nu se efectuează maşinal, ci individual şi personal, ne puteţi preciza exact pentru fiecare debitor în parte, dacă să îl abordăm mai întâi cu "mănuşi de catifea", deoarece probabil nu doriţi să periclitaţi relaţia de afaceri existentă, sau dacă să îl abordăm de la început cu o "mână de fier".
Colectarea creanţelor neachitate: Prin intermediul nostru realizaţi o colectare a creanţelor neachitate în mod rapid, efectiv şi mai avantajos în privinţa cheltuielilor.
Pentru a colecta creanţele dumneavoastră, ne sunt necesare doar copii după facturile neachitate (facturile neachitate) şi după prima somaţie de plată. (somatie de plată) Aceste documente puteţi să ni le trimiteţi prin e-mail:
Vom lua imediat legătura cu dumneavoastră. Mai apoi vă vom confirma colectarea creanţei, nu este necesar să încheiaţi un contract cu noi şi nici să vă angajaţi faţă de noi pe termen lung: dumneavoastră decideţi în fiecare caz în parte, dacă să colectăm sau nu o creanţă restantă. Termenul de prescripţie dupa colectarea creanţe prin avocat este de doi ani pentru: acţiunea privind plata unui ramburs încasat de factura de la destinatar, acţiunea privind plata restului din preţul unei vânzări efectuate de debitor, pentru acţiunea întemeiată pe o pagubă rezultată dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune a clientului, fie cu intenţia de a provoca o pagubă dupa incasarea datoriilor în Germania, fie având reprezentarea că ar putea rezulta o asemenea pagubă şi acceptând producerea ei, pentru acţiunea izvorâtă dintr-un contract de incaso în Germania multimodal sau combinat.
Rechtsanwälte   -   Lawyers   -   Avocati post@raehup.de Avocats   -   Aдвокаты   -   Advokata