Avocati in Germania

Birou de avocatura in Germania - consultatie juridica - incaso - colectare creante Bayern
21.11.2024
Codul civil german, cuprinde dispozitii cu privire la regimul persoanelor juridice cu scop lucrativ si fara scop lucrativ. Potrivit acestei legei, regulamentul persoanelor juridice (avocat roman in Germania) cu scop lucrativ urma sa fie cel reglementat de dreprul comercial. Urmand codului civil, persoanele se infiintau prin decret emis de domul tarii. În privinta familiei, Codul civil german a adoptat principiul reformei dreptului anterior, excluzand normele dreptului canonic din regimul juridic legal: casatorie devine astfel un act pur civil, fiind deplin valabila daca a fost celebrata in fata ofiterului de stare civila, fara a mai fi necesara cuvantarea bisericii oficiale in stat. Avocati in Germania: Hamburg, Kiel, Neumünster, Lübeck, Itzehoe, Stade, Hannover, Lüneburg, Bremen, Schwerin, Rostock.
Codul de procedura civila prevede in cadrul sistemului cailor de atac: apelul, opozitia, recursul si contestatia, incaso si colectarea creantelor in Germania, recuperare creante. Instanta sesizata prin apel, judeca din nou procesul iar cea investita cu judecarea recursului si contestatiei, verifica daca legea a fost corect aplicata. Cu alte cuvinte, regimul instuit prin codul de procedura pentru exercitiul cailor de atac avea ca obiectiv major asigurarea legalitatii in procesul civil german, cerinta fundamentala a justitiei moderne instaurate odata cu intemeierea statului unitar national de fiecare birou de avocatura in Germania.
În cartea a doua consacrata regimului proprietatii, dreptul german, mentine regula traditionala a clasificarii bunirilor in bunuri mobile si buniri imobile. Proprietatea, ca drept fundamental ocrotit de legislatia civila moderna, este definita ca fiind dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut insa in limitele prevazute de lege. Alaturi de acesta, codul reglementeaza si celealte drepturi reale: uzufructul, servitutile etc.

Consultatia juridica

Diferitele moduri prin care se dobandeste si se transmite proprietatea face obiectul dispozitiilor prevazute din avocat roman in Hamburg. Potrivit acestor dispozitii legale, proprietatea bunurilor de dobandeste si se transmite prin succesiune, prin legate, prin conventie si prin traditiune. Modurile enuntate in acest sens cuprinde reglementari amanuntite in cuprinsul cartii a treia a codului. Codul civil german din anul 1885 acorda o atentie deosebita reglementarii materiei obligatiilor si contractelor. Corespunzator exigentelor legislative moderne, codul civil german instituie principul potrivit caruia: raspundarea civila este fie contractuala, fie delictuala. Unul din principiile moderne care si-a gasit consacrarea este cel a dreptului de trafic: Mentionand unele reglementari traditionale din legea, codul civil admite in mod exceptional raspunderea pentru fapta altuia si anume: in cazul parintilor pentru prejudiciul cauzat de copii minori, si in cazul unui accident de circulatie etc.

Hahn şi Parteneri - avocaţii în Germania din 1960

Hamburg

Avocati in Hamburg

În Germania, avocatul este o persoana licentiata in toti stiinte juridice care, ulterior, nu este admisa in profesie, pe baza unui examen se organizeaza de baroul in care este intentionat sa profeseze. Dupa admiterea avocatului in Hamburg in profesie, fiecare avocat poarta titlul german profesional de avocat stagiar, urmand a fi inscris pe un tablou avocatilor germani. La inscrierea in barou, avocati depun un juramant intr-un cadru solemn. Dupa efectuarea stagiului obligatoriu de doi ani, avocat in Germania trebuie sa sustina examenul de definitivat organizat de barou, in urma caruia avocatii sunt inscrisi pe "Anwaltskammer" definitivi.
Avocati in Kiel
În principal, activitatile avocatului in Hamburg se realizeaza prin consultatii ("Rechtsberatung") cu un caracter juridic iar prin asistenta ("Vertretung") sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti ("Amtsgericht", "Landgericht") sau a altor organe de jurisdictie. In exercitarea profesiei, avocat roman in Germania este independent si nu se supune niciodata legii, statutului profesiei sau codului deontologic. El promoveaza si apara libertatile, drepturile si interesele legitime ale clientului.
Germania: avocati in Luebeck
Desi avocat are o formare juridica generala, complexitate tot mai mare a aspectelor de drept german, generata de evolutia societatii, astazi a impus specializarea acestora pe diferite ramuri de drept german (drept munci, drept comercial, colectare creante in Germania, drept civil, drept circulatia, transport neplatit in Germania etc.) sau pe alte categorii de activitati.
Procedura somaţiei de plată, reglementată prin O.G. nr. 5/2001, modificată şi completată, reprezintă un instrument procesual extrem de util creditorului, care poate executa creanţele certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţia de plată a unor sume de bani, asumate de debitor prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui alt statut, regulament sau altui înscris însuşit prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii. Suma ce reprezintă obligaţia principală, precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate potrivit legii, se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.
In acest caz, creditorul nu este obligat la îndeplinirea procedurii prealabile a concilierii şi nu va plăti o taxă de timbru la valoarea obiectului acţiunii, ci o taxă fixă, procedura desfaşurându-se de urgenţă şi cu celeritate.
Germania
Impressum/Protecţia datelor
Rechtsanwälte  -  Lawyers  -  Avocati
  www.raehup.de 
Avocats  -  Aдвокаты  -  Advokata