5.7.2016 Avocati pentru conflicte de munca si dreptul muncii in Germania
 
 
 
Domenii de activitate:
 
 
 
 
- Cabinet de avocatură Hahn şi parteneri în Germania -

 
Drept muncii
 
Aţi primit un avertisment nejustificat. Aţi primit o înştiinţare de concediere din motive de restructurare operaţională, iar Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă vă obligă să vă daţi în judecată angajatorul din această cauză. Aţi primit o înştiinţare nejustificată de concediere sau concediere cu opţiunea modificării contractului de muncă. Angajatorul doreşte să vă desfacă contractul de muncă, însă nu vrea să vă plătească o sumă compensatorie sau aceasta este prea mică.
Concediul nu vi se acordă complet, nu puteţi să vă luaţi concediu în perioada în care copii dumneavoastră au vacanţa şcolară. Fiind mult de lucru, angajatorul vă cere să lucraţi fără să luaţi concediu şi vrea să vă plătească în loc să vă ofere posibilitatea să luaţi concediu ulterior. Există probleme cu norma de muncă parţială în perioada de creştere a copilului.
Angajatorul vă solicită ore suplimentare, însă pentru o remuneraţie absolut inadecvată. Firma nu vă permite recuperarea orelor suplimentare acumulate, deoarece a apărut din nou muncă suplimentară. Angajatorul dumneavoastră doreşte să vă interzică să lucraţi la concurenţă după încetarea relaţiilor de muncă cu el.
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă vrea să vă blocheze pentru o anumită perioadă indemnizaţia de şomaj în urma unei concedieri. Nu ştiţi dacă caracterizarea întocmită de angajatorul dumneavoastră este într-adevăr favorabilă sau doriţi să vă apăraţi împotriva unei caracterizări nefavorabile.
Biroul nostru de avocatură activează de câteva decenii în domeniul dreptului muncii. Reprezentăm atât angajaţii cât şi angajatorii în toate chestiunile privind dreptul muncii.
 
E-Mail:  post@raehup.de
 


Link extern:
 
Consultaţii gratuite pentru lucrători detaşaţi pe durată determinată în Hamburg
 
Sunteţi angajat pe durată determinată în Hamburg sau împrejurimi ? Sunteţi înregistrat ca şi persoana fizica autorizată ?
Aveţi întrebări privind prevederile legale care vi se aplică în relaţia de muncă, ca de exemplu:
- Care este legislaţia muncii care se aplică în cazul meu ?
- În ce sistem de asigurări sociale sunt asigurat ?
- Ce beneficii privind protecţia sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă pot solicita
  de la angajatorul meu ?
- Ce pot face dacă angajatorul meu nu îmi plăteşte salariul convenit ?
- Care este nivelul salarial la care am dreptul ?
 
Doamna Chisingher Claudia la "Beratungsstelle Arbeitnehmerfreizügigkeit" în Hamburg vă oferă consultanţă şi suport gratuit:
 
E-Mail:   Claudia Chisingher - Arbeit und Leben Hamburg

 
 
Pe linia organizării profesionale, în 2007, s-a adoptat legea pentru înfiinţarea şi organizarea camerelor de muncă şi a consiliului superior al muncii, compus din reprezentanţi ai patronatului şi ai lucrătorilor. La 11 octombrie 2007 a fost elaborată o nouă lege pentru înfiinţarea şi organizarea camerelor de muncă, ultima reglementare fiind introdusă la 29 aprilie 2008, şi anume legea consiliului superior economic şi organizării camerelor profesionale. Unificarea legislativă în materie, s-a înfăptuit prin legea din 28 aprilie 2008, când a fost elaborată legea pentru pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor.
Colectarea creantelor in Germania
Durata zilei de muncă de 8 ore s-a realizat târziu când s-a elaborat o lege în materie cu privire la ocrotirea minorilor, a femeilor şi durata zilei de muncă, cu toate că în mai 1999 a fost elaborată la Washington legea pentru ratificarea proiectelor de convenţii şi a recomandărilor adoptate de conferinţa internaţională a muncii în şedinţa dintre 29 octombrie - 29 noiembrie 1999. Această lege ce realiza şi unificarea legislativă în materie a stabilit durata legală a zilei de muncă de opt ore pe zi sau 48 de ore săptămânal, depăşirea duratei putând a fi făcută în cazuri excepţionale de urgenţă, ocrotirea muncii minorilor şi a femeilor a fost reglementată prin aceeaşi lege, prin care s-a stabilit că vârsta minimă de admitere a minorilor la muncă era de 14 ani, în cazuri excepţionale, pentru munca de noapte puteau fi angajaţi minori în vârstă de peste 16 ani. Pentru femei s-a interzis munca de noapte, munca în subteran în condiţii grele de muncă. Femeile gravide sau cele lehuze, în baza unui certificat medical, beneficiau de concediu prenatal cu şase săptămâni înainte de naştere şi şase săptămâni după naştere, după care îl puteau prelungi încă două luni.
Aceasta traducerea romana-germana a fost reglementata printr-o lege din 2005.
Germania avocat
Datorită opoziţiei patronatului, legea asigurărilor sociale şi ale contractelor de muncă a fost adoptată. Obiectul asigurărilor îl constituiau boala, maternitatea, decesul, accidentele şi invaliditate, iar subiectul îl constituiau salariaţii întreprinderilor industriale, comerciale etc.
Contractul de muncă a fost reglementat prin legea prin care s-au prevăzut:
contractul de ucenicie, prin care patronul se obliga să asigure ucenicului o pregătire profesională, în schimbul muncii acestuia timp de patru ani; contractul individual de muncă, care a constituit un succes al muncitorilor; contractul de echipă care se în cheia între patroni şi mai mulţi salariaţi; contractul colectiv de muncă care putea fi încheiat pe durată determinată sau nedeterminată.
Se remarcă extinderea acestor forme de contract şi în cadrul muncii şi în agriculturii şi prin biroul traducator german/roman.